جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,946 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18612تهرانباغ فیض آپارتمانفروش655,000,000325,000,0001393/06/28
18613تهراناشرفی - اقبال پورآپارتمانفروش704,200,000294,000,0001393/06/28
18614تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001393/06/28
18615تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش573,850,000219,450,0001393/06/28
18616تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393/06/28
18617تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش665,000,000330,000,0001393/06/28
18618تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش785,000,000390,000,0001393/06/28
18619تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش18512,000,0002,220,000,0001393/06/28
18620تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانپیش فروش1456,000,000870,000,0001393/06/28
18621تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش875,500,000478,500,0001393/06/28
18622تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش1545,500,000847,000,0001393/06/28
18623تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393/06/28
18624تهرانازگلآپارتمانفروش1258,200,0001,025,000,0001393/06/28
16737تهرانپاسداراناداریفروش17015,000,0002,550,000,0001393/06/27
16770تهرانپاسداران - بوستاناداریفروش11015,000,0001,650,000,0001393/06/27
16801تهرانآجودانیهآپارتمانفروش805,625,000450,000,0001393/06/27
18392تهرانمیدان ولیعصرمغازهفروش1855,000,0001,000,000,0001393/06/27
18395تهرانونک اداریفروش12012,000,0001,440,000,0001393/06/27
18396تهراننظام آباد مستغلاتفروش1804,500,0001393/06/27
18397تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش503,500,000175,000,0001393/06/27
18398تهراننظام آباد آپارتمانفروش523,300,000171,600,0001393/06/27
18399تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش543,800,000205,200,0001393/06/27
18400تهرانمیرداماد مغازهفروش40کارشناسیکارشناسی1393/06/27
18401تهرانمیرداماد آپارتمانفروش1368,200,0001,115,200,0001393/06/27
18402تهرانشریعتی - میرداماد آپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393/06/27
18403تهرانونک - ملاصدرااداریفروش807,000,000560,000,0001393/06/27
18404تهرانونک - ملاصدرااداریفروش7512,000,000900,000,0001393/06/27
18405تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393/06/27
18406تهرانمرزدارانآپارتمانفروش946,400,000601,600,0001393/06/27
18407تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,350,000635,000,0001393/06/27
Page top