املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,141 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27213تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش933,800,000353,400,0001393-09-13
27214تهرانازگلآپارتمانفروش1335,600,000740,000,0001393-09-13
27215تهران کاشانی - بهنامآپارتمانفروش735,500,000401,500,0001393-09-13
27217تهرانسوهانک آپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001393-09-13
27218تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1217,500,000907,500,0001393-09-13
27219تهرانباغ فیضآپارتمانفروش593,720,000220,000,0001393-09-13
27220تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393-09-13
27221تهرانشهرک ولیعصر آپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001393-09-13
27222تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001393-09-13
27223تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-09-13
27224تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش937,530,000700,000,0001393-09-13
27225تهرانالهیهآپارتمانفروش24512,000,0002,940,000,0001393-09-13
27226تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش794,685,000370,000,0001393-09-13
27227تهرانالهیهآپارتمانفروش11018,000,0001,980,000,0001393-09-13
27228تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1755,300,000927,500,0001393-09-13
27229تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش633,300,000207,900,0001393-09-13
27230تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش964,900,000470,400,0001393-09-13
27231تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001393-09-13
27232تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-09-13
27233تهرانپاسداران - بوستاناداریفروش10011,000,0001,100,000,0001393-09-13
27234تهرانپاسداران شمالیاداریفروش16015,000,0002,400,000,0001393-09-13
27235تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001393-09-13
27236تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393-09-13
26974تهرانفاطمی - زرتشتآپارتمانفروش785,200,000405,600,0001393-09-12
26975تهرانسبلان جنوبیمغازهفروش3520,000,000940,000,0001393-09-12
26976تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1154,200,000483,000,0001393-09-12
26977تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1105,400,000594,000,0001393-09-12
26978تهرانسعادت آبادمغازهفروش3350,000,0001,650,000,0001393-09-12
26979تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393-09-12
26980تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-09-12
Page top