جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,050 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85573تهراندروسآپارتمانفروش28711,000,0003,157,000,0001395/07/01
85569تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1847,240,0001,000,000,0001395/07/01
85577تهراندولتآپارتمانفروش1219,500,0001,149,500,0001395/07/01
85563تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17210,500,0001,806,000,0001395/07/01
85562تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395/07/01
85560تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13010,800,0001,404,000,0001395/07/01
85580تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001395/07/01
85547تهرانالهیهآپارتمانفروش27516,000,0004,400,000,0001395/07/01
85583تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20514,000,0002,870,000,0001395/07/01
85567تهرانفلکه چهارمآپارتمانفروش974,500,000436,500,0001395/07/01
85550تهراناقدسیهمستغلاتفروش2,16012,000,00025,920,000,0001395/07/01
85590تهرانجردنآپارتمانفروش1758,500,0001,249,500,0001395/07/01
85558تهرانجردن - ارمغانآپارتمانفروش949,200,000864,800,0001395/07/01
85574تهراندولتآپارتمانفروش1079,500,0001,016,500,0001395/07/01
85576تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1857,500,0001,387,500,0001395/07/01
85555تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش15015,000,0001,200,000,0001395/07/01
85549تهرانازگل - گلچینآپارتمانفروش1446,500,000936,000,0001395/07/01
85537تهراننگارستانهاآپارتمانفروش1249,300,0001,153,200,0001395/07/01
85593تهراندارآبادآپارتمانفروش1375,200,000712,400,0001395/07/01
85579تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001395/07/01
85575تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش15510,000,000155,000,0001395/07/01
85587تهرانتجریشآپارتمانفروش21410,000,0002,140,000,0001395/07/01
85581تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش825,600,000465,000,0001395/07/01
85578تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش15210,000,0001,520,000,0001395/07/01
85570تهران188 شرقیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001395/07/01
85554تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/07/01
85548تهراناقدسیهآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001395/07/01
85545تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,200,000372,000,0001395/07/01
85582تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18511,500,0002,127,500,0001395/07/01
85589تهرانجردنآپارتمانفروش1838,000,0001,464,000,0001395/07/01
Page top