جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,171 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20373تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393/07/08
20374تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1909,000,0001,710,000,0001393/07/08
20375تهرانپاسداران - نگارستانمستغلاتفروش1259,500,0001393/07/08
19995تهراننیاوران آپارتمانفروش8210,000,000820,000,0001393/07/07
19997تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11516,000,0001,840,000,0001393/07/07
19998تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393/07/07
19999تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14213,500,0001,917,000,0001393/07/07
20000تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش13515,000,0002,025,000,0001393/07/07
20001تهرانسبلانآپارتمانفروش353,230,000113,000,0001393/07/07
20002تهرانسبلانآپارتمانفروش533,700,000196,100,0001393/07/07
20003تهرانسبلانآپارتمانفروش463,300,000151,800,0001393/07/07
20004تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393/07/07
20005تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1127,200,000806,400,0001393/07/07
20007تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش886,150,000541,200,0001393/07/07
20008تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001393/07/07
20010تهرانشهرانآپارتمانفروش513,950,000200,000,0001393/07/07
20011تهرانشهرانآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393/07/07
20012تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393/07/07
20013تهرانشمس آبادآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393/07/07
20014تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001393/07/07
20016تهرانکریمخانمغازهفروش20010,000,0002,000,000,0001393/07/07
20017تهرانکریمخانمغازهفروش331,000,000,0001393/07/07
20018تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش346,620,000225,000,0001393/07/07
20019تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش485,000,000240,000,0001393/07/07
20020تهرانگاندیمستغلاتفروش21013,000,0001393/07/07
20021تهرانگاندیاداریفروش2702,100,000,0001393/07/07
20022تهرانگاندیاداریفروش1345,000,000670,000,0001393/07/07
20023تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش644,500,000288,000,0001393/07/07
20024تهرانگیشاآپارتمانفروش1638,000,0001,304,000,0001393/07/07
20025تهرانگیشاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393/07/07
Page top