جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,346 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21065تهرانستارخانآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001393/07/16
21066تهرانستارخانآپارتمانفروش935,200,000483,600,0001393/07/16
21067تهرانستارخان - حبیب الهیاداریفروش1045,100,000530,400,0001393/07/16
21069تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1336,300,000837,900,0001393/07/16
21070تهرانسعادت آبادمغازهفروش145کارشناسیکارشناسی1393/07/16
21071تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش100کارشناسیکارشناسی1393/07/16
21072تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1122,500,000,0001393/07/16
21073تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9010,500,0001393/07/16
20952تهراندارآبادکلنگیفروش28033,000,000976,000,0001393/07/15
20783تهرانونکآپارتمانفروش1207,900,000948,000,0001393/07/14
20784تهرانونک - برزیلمستغلاتفروش14020,000,0001393/07/14
20785تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001393/07/14
20786تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2246,500,0001,456,000,0001393/07/14
20787تهرانستارخان - توحیداداریفروش73کارشناسیکارشناسی1393/07/14
20788تهرانجنت آباد مرکزیاداریفروش1055,500,000577,500,0001393/07/14
20789تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش674,500,000301,500,0001393/07/14
20790تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001393/07/14
20791تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001393/07/14
20792تهراندزآشیبمستغلاتفروش26014,000,0001393/07/14
20793تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393/07/14
20794تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش12011,000,0001,320,000,0001393/07/14
20795تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش16019,000,0003,040,000,0001393/07/14
20798تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393/07/14
20799تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2488,500,0002,108,000,0001393/07/14
20800تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش19010,500,0001,995,000,0001393/07/14
20802تهرانستارخانآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393/07/14
20803تهرانستارخان - دریان نوآپارتمانفروش985,200,000509,600,0001393/07/14
20804تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1103,900,000429,000,0001393/07/14
20805تهرانسعادت آبادمغازهفروش2830,500,000850,000,0001393/07/14
20806تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1167,500,000870,000,0001393/07/14
Page top