جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,015 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85598تهرانمیردامادتجاریرهن و اجاره8026,000,000100,000,0001395/07/01
85628تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره18613,000,000100,000,0001395/07/01
85615تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1003,500,00050,000,0001395/07/01
85624تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00060,000,0001395/07/01
85608تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1201,700,00050,000,0001395/07/01
85611تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00060,000,0001395/07/01
85606تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1401,500,000300,000,0001395/07/01
85599تهرانمیردامادآپارتمانرهن200350,000,0001395/07/01
85632تهرانفرید افشارآپارتمانرهن120150,000,0001395/07/01
85597تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/07/01
85620تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00060,000,0001395/07/01
85622تهرانستار خان مستغلاترهن و اجاره1304,000,00030,000,0001395/07/01
85621تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره651,500,00020,000,0001395/07/01
85614تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره771,300,00080,000,0001395/07/01
85613تهراندانشور غربیآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00080,000,0001395/07/01
85610تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1072,400,00050,000,0001395/07/01
85609تهرانمستوفیآپارتمانرهن و اجاره1152,700,00040,000,0001395/07/01
85605تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1103,500,000100,000,0001395/07/01
85604تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره852,400,00040,000,0001395/07/01
85600تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره702,000,00040,000,0001395/07/01
85596تهرانمرزدارنآپارتمانرهن152210,000,0001395/07/01
85595تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1802,200,00080,000,0001395/07/01
85564تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001395/07/01
85565تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش5210,500,000546,000,0001395/07/01
85566تهرانسعادت آبادکلنگیفروش55040,000,0001395/07/01
85573تهراندروسآپارتمانفروش28711,000,0003,157,000,0001395/07/01
85569تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1847,240,0001,000,000,0001395/07/01
85577تهراندولتآپارتمانفروش1219,500,0001,149,500,0001395/07/01
85563تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17210,500,0001,806,000,0001395/07/01
85562تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395/07/01
Page top