جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,682 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20601تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1075,200,000556,400,0001393/07/10
20602تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش2254,700,000105,750,0001393/07/10
20603تهرانتهرانپارس - جشنوارهمغازهفروش1260,000,000720,000,0001393/07/10
20604تهرانبلوار پروینمستغلاتفروش210440,000,0001393/07/10
20605تهرانباغ فیضآپارتمانفروش525,000,000260,000,0001393/07/10
20606تهرانتهرانپارس ف سومآپارتمانفروش1364,700,000639,200,0001393/07/10
20607تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش42611,000,0004,686,000,0001393/07/10
20608تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش2308,600,0001393/07/10
20609تهرانتوحید - خوش آپارتمانفروش805,200,000416,000,0001393/07/10
20610تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393/07/10
20611تهرانستارخان - توحیداداریفروش132کارشناسیکارشناسی1393/07/10
20612تهرانجردنآپارتمانفروش30010,000,0003,000,000,0001393/07/10
20613تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش16811,000,0001,848,000,0001393/07/10
20614تهراناقدسیه - ازگلآپارتمانفروش1115,300,000588,300,0001393/07/10
20616تهراناقدسیهآپارتمانفروش29214,000,0004,088,000,0001393/07/10
20617تهرانجردنآپارتمانفروش18110,000,0001,810,000,0001393/07/10
20618تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش555,200,000286,000,0001393/07/10
20619تهراندبستان - جلفاآپارتمانفروش1114,950,000550,000,0001393/07/10
20620تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001393/07/10
20621تهرانجنت آباداداریفروش11740,000,0001393/07/10
20622تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش714,580,000325,000,0001393/07/10
20623تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001393/07/10
20624تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش604,250,000255,000,0001393/07/10
20625تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش676,300,000422,100,0001393/07/10
20626تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001393/07/10
20627تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش1127,300,000817,600,0001393/07/10
20628تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش824,400,000360,000,0001393/07/10
20629تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش824,455,000365,500,0001393/07/10
20631تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001393/07/10
20633تهراناشرفیآپارتمانفروش904,620,000415,000,0001393/07/10
Page top