جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,015 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21786تهرانصادقیه - گلنازآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001393/07/24
21787تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش1754,600,000805,000,0001393/07/24
21788تهرانصادقیهمغازهفروش17850,000,0001393/07/24
21789تهرانظفرآپارتمانفروش307,900,000237,000,0001393/07/24
21790تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393/07/24
21791تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1176,100,000713,700,0001393/07/24
21792تهرانظفرآپارتمانفروش11513,000,0001,365,000,0001393/07/24
21793تهرانظفرآپارتمانفروش646,000,000385,000,0001393/07/24
21794تهرانعباس آبادمغازهفروش3735,000,0001393/07/24
21795تهرانعباس آباداداریفروش687,205,882490,000,0001393/07/24
21796تهرانعباس آبادآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001393/07/24
21797تهرانعباس آبادمغازهفروش2117,000,000367,200,0001393/07/24
21798تهرانفاطمی - گلهااداریفروش1705,000,000850,000,0001393/07/24
21799تهرانفاطمیاداریفروش1584,500,000711,000,0001393/07/24
21800تهرانفاطمیاداریفروش704,800,000336,000,0001393/07/24
21801تهرانفاطمیآپارتمانفروش873,800,000330,000,0001393/07/24
21802تهرانفرشتهآپارتمانفروش13512,500,0001,687,500,0001393/07/24
21803تهرانفرمانیهاداریفروش13715,000,0002,055,000,0001393/07/24
21804تهرانفرمانیهاداریفروش7510,000,000750,000,0001393/07/24
21805تهرانفرمانیهآپارتمانفروش2318,500,0001,963,500,0001393/07/24
21806تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش21012,500,0002,625,000,0001393/07/24
21807تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1209,500,0001,187,500,0001393/07/24
21808تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393/07/24
21809تهرانقیطریهکلنگیفروش60020,000,00012,000,000,0001393/07/24
21810تهرانقیطریهآپارتمانفروش859,500,000807,500,0001393/07/24
21811تهرانقیطریهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001393/07/24
21812تهرانکاشانکآپارتمانفروش18411,500,0002,116,000,0001393/07/24
21813تهرانکاشانکآپارتمانفروش14312,000,0001,716,000,0001393/07/24
21814تهرانکامرانیهاداریفروش9513,800,0001,311,000,0001393/07/24
21815تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش6014,000,000840,000,0001393/07/24
Page top