جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,946 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85638تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00050,000,0001395/07/01
85637تهرانشهرک امیدآپارتمانرهن و اجاره1355,000,00050,000,0001395/07/01
85636تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره75750,00020,000,0001395/07/01
85635تهرانقلهکآپارتمانرهن و اجاره701,000,000100,000,0001395/07/01
85634تهرانقیطریهاداریرهن240500,000,0001395/07/01
85618تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1643,700,000100,000,0001395/07/01
85617تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1424,900,00050,000,0001395/07/01
85616تهرانشهرک غرباداریرهن150250,000,0001395/07/01
85630تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1205,000,00045,000,0001395/07/01
85619تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره75کارشناسیکارشناسی1395/07/01
85626تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000150,000,0001395/07/01
85607تهرانولنجکمغازهرهن و اجاره8624,000,000200,000,0001395/07/01
85602تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1203,000,000130,000,0001395/07/01
85625تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1055,000,000100,000,0001395/07/01
85629تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره23010,000,000100,000,0001395/07/01
85603تهراننیاورانآپارتمانرهن85120,000,0001395/07/01
85627تهرانشریفی منشآپارتمانرهن180350,000,0001395/07/01
85623تهرانقیطریهاداریرهن117210,000,0001395/07/01
85612تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,800,00050,000,0001395/07/01
85601تهرانکوهستانهاآپارتمانرهن120225,000,0001395/07/01
85598تهرانمیردامادتجاریرهن و اجاره8026,000,000100,000,0001395/07/01
85628تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره18613,000,000100,000,0001395/07/01
85615تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1003,500,00050,000,0001395/07/01
85624تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00060,000,0001395/07/01
85608تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1201,700,00050,000,0001395/07/01
85611تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00060,000,0001395/07/01
85606تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1401,500,000300,000,0001395/07/01
85599تهرانمیردامادآپارتمانرهن200350,000,0001395/07/01
85632تهرانفرید افشارآپارتمانرهن120150,000,0001395/07/01
85597تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/07/01
Page top