جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,000 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23659تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001393/08/10
23660تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش764,600,000349,600,0001393/08/10
23663تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش655,700,000370,500,0001393/08/10
23664تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393/08/10
23665تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش734,800,000350,400,0001393/08/10
23666تهرانپونکآپارتمانفروش733,900,000285,000,0001393/08/10
23669تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش817,000,000567,000,0001393/08/10
23675تهرانتهران نوکلنگیفروش1649,200,0001393/08/10
23676تهرانتوحید - نصرتمغازهفروش9118,000,0001393/08/10
23677تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش703,360,000235,000,0001393/08/10
23680تهراندربندآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393/08/10
23682تهرانپیامبر مرکزیمغازهفروش330کارشناسیکارشناسی1393/08/10
23683تهرانرودکی(سلسبیل)آپارتمانفروش522,405,000125,000,0001393/08/10
23684تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش32010,500,0001393/08/10
23689تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش875,100,000443,700,0001393/08/10
23690تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش614,000,000244,000,0001393/08/10
23691تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393/08/10
23693تهراندزآشیبکلنگیفروش655کارشناسیکارشناسی1393/08/10
23694تهرانمیدان ولیعصر آپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001393/08/10
23695تهرانآتی شهر آپارتمانفروش924,000,000368,000,0001393/08/10
23696تهرانشهرک امیدآپارتمانفروش1707,500,0001,150,000,0001393/08/10
23698تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393/08/10
23699تهراندولتمستغلاتفروش37516,000,0001393/08/10
23700تهراننارمک - سمنگانآپارتمانپیش فروش1354,500,000610,000,0001393/08/10
23701تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1235,500,000676,500,0001393/08/10
23702تهران تهران نو آپارتمانفروش702,800,000196,000,0001393/08/10
23704تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش524,100,000213,000,0001393/08/10
23705تهرانبنی هاشممستغلاتفروش2002,500,000500,000,0001393/08/10
23706تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1007,100,000710,000,0001393/08/10
23707تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001393/08/10
Page top