جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,842 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85629تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره23010,000,000100,000,0001395/07/01
85603تهراننیاورانآپارتمانرهن85120,000,0001395/07/01
85627تهرانشریفی منشآپارتمانرهن180350,000,0001395/07/01
85623تهرانقیطریهاداریرهن117210,000,0001395/07/01
85612تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,800,00050,000,0001395/07/01
85601تهرانکوهستانهاآپارتمانرهن120225,000,0001395/07/01
85598تهرانمیردامادتجاریرهن و اجاره8026,000,000100,000,0001395/07/01
85628تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره18613,000,000100,000,0001395/07/01
85615تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1003,500,00050,000,0001395/07/01
85624تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00060,000,0001395/07/01
85608تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1201,700,00050,000,0001395/07/01
85611تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00060,000,0001395/07/01
85606تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1401,500,000300,000,0001395/07/01
85599تهرانمیردامادآپارتمانرهن200350,000,0001395/07/01
85632تهرانفرید افشارآپارتمانرهن120150,000,0001395/07/01
85597تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/07/01
85620تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00060,000,0001395/07/01
85622تهرانستار خان مستغلاترهن و اجاره1304,000,00030,000,0001395/07/01
85621تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره651,500,00020,000,0001395/07/01
85614تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره771,300,00080,000,0001395/07/01
85613تهراندانشور غربیآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00080,000,0001395/07/01
85610تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1072,400,00050,000,0001395/07/01
85609تهرانمستوفیآپارتمانرهن و اجاره1152,700,00040,000,0001395/07/01
85605تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1103,500,000100,000,0001395/07/01
85604تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره852,400,00040,000,0001395/07/01
85600تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره702,000,00040,000,0001395/07/01
85596تهرانمرزدارنآپارتمانرهن152210,000,0001395/07/01
85595تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1802,200,00080,000,0001395/07/01
85564تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001395/07/01
85565تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش5210,500,000546,000,0001395/07/01
Page top