جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,524 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24869تهرانگاندیاداریفروش7714,000,0001,078,000,0001393/08/20
24450تهرانالهیهآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001393/08/19
24451تهرانالهیهآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001393/08/19
24465تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش9010,000,000900,000,0001393/08/19
24466تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش844,200,000352,800,0001393/08/19
24467تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001393/08/19
24468تهرانپیامبرآپارتمانفروش854,800,000408,000,0001393/08/19
24469تهرانپونکآپارتمانفروش673,400,000227,800,0001393/08/19
24482تهرانتهرانپارس - ف 4آپارتمانفروش834,900,000406,700,0001393/08/19
24496تهرانتهران نوکلنگیفروش851,200,000,0001393/08/19
24500تهرانتهران نوآپارتمانفروش763,500,000266,000,0001393/08/19
24501تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393/08/19
24507تهرانجردنکلنگیفروش46019,000,0008,740,000,0001393/08/19
24520تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001393/08/19
24537تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش766,600,000501,600,0001393/08/19
24538تهرانپاسداران - بهستانکلنگیفروش51721,000,00010,857,000,0001393/08/19
24539تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش854,530,000385,000,0001393/08/19
24549تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش713,850,000273,350,0001393/08/19
24550تهرانفلکه لوزیآپارتمانفروش903,550,000319,500,0001393/08/19
24551تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش705,250,000367,500,0001393/08/19
24552تهراندارآبادآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393/08/19
24553تهراندربندآپارتمانفروش707,100,000497,000,0001393/08/19
24571تهراندولتآپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393/08/19
24572تهراندولتآپارتمانفروش1449,000,0001,296,000,0001393/08/19
24574تهرانسبلانکلنگیفروش821,100,000,0001393/08/19
24577تهرانپیروزیآپارتمانفروش782,700,000210,600,0001393/08/19
24578تهرانتهرانپارسکلنگیفروش90013,000,00011,700,000,0001393/08/19
24579تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001393/08/19
24584تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14515,000,0002,175,000,0001393/08/19
24585تهرانتهران نوآپارتمانفروش583,360,000195,000,0001393/08/19
Page top