جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,799 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27614تهرانشهرک غربمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393/09/18
27615تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001393/09/18
27616تهرانسوهانکمستغلاتفروش5757,000,0001393/09/18
27617تهرانفرشتهآپارتمانفروش6510,500,000680,000,0001393/09/18
27618تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش937,300,000678,900,0001393/09/18
27619تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393/09/18
27620تهرانقیطریهآپارتمانفروش8012,000,000960,000,0001393/09/18
27621تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش586,100,000353,800,0001393/09/18
27622تهرانبلوار پروینکلنگیفروش35750,000,0001393/09/18
27623تهرانشهرک غربمغازهفروش1580,000,0001,200,000,0001393/09/18
27624تهرانجردناداریفروش4114,650,000600,000,0001393/09/18
27625تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش876,500,000565,500,0001393/09/18
27626تهرانالهیهآپارتمانفروش22513,000,0002,925,000,0001393/09/18
27627تهراندروسآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001393/09/18
27628تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش753,900,000292,500,0001393/09/18
27629تهرانقلهکآپارتمانفروش865,235,000450,000,0001393/09/18
27630تهرانجردنآپارتمانفروش1909,100,0001,729,000,0001393/09/18
27631تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش270کارشناسیکارشناسی1393/09/18
27632تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش1,400کارشناسیکارشناسی1393/09/18
27633تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش27013,500,0003,645,000,0001393/09/18
27634تهراندولتآپارتمانفروش967,950,000763,200,0001393/09/18
27635تهرانفرمانیهکلنگیفروش60020,000,0001393/09/18
27636تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش20018,000,0001393/09/18
27637تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393/09/18
27638تهرانقیطریه - جهانتابکلنگیفروش30020,000,0006,000,000,0001393/09/18
27639تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش2406,000,0001393/09/18
27372تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1728,500,0001,462,000,0001393/09/17
27493تهرانبخت آزادآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001393/09/17
27517تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001393/09/17
27565تهرانشهرک آزادیآپارتمانفروش613,700,000225,700,0001393/09/17
Page top