جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,779 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83765تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2107,000,000100,000,0001395/07/01
85717تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1603,500,00030,000,0001395/07/01
85716تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن و اجاره761,500,00075,000,0001395/07/01
85709تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1353,500,00080,000,0001395/07/01
85708تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره882,100,00030,000,0001395/07/01
85703تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره22010,000,000100,000,0001395/07/01
85704تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1655,500,000100,000,0001395/07/01
85705تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/07/01
85698تهرانپاسدارانآپارتمانرهن130180,000,0001395/07/01
85697تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره703,500,00035,000,0001395/07/01
85706تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,200,000150,000,0001395/07/01
85702تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1321,350,00045,000,0001395/07/01
85701تهرانمیدان تیموریآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00070,000,0001395/07/01
85700تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانرهن و اجاره1051,550,00050,000,0001395/07/01
85699تهرانبلوار شهرزادآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00020,000,0001395/07/01
85186تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانرهن و اجاره1036,000,000100,000,0001395/07/01
85695تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1123,500,00050,000,0001395/07/01
85696تهراناختیاریه شمالیاداریرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001395/07/01
85691تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره831,600,00030,000,0001395/07/01
85693تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,400,00080,000,0001395/07/01
85694تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/07/01
85687تهرانزرتشت غربیمغازهرهن و اجاره254,000,00080,000,0001395/07/01
85690تهرانپروانه شمالیآپارتمانرهن7575,000,0001395/07/01
85689تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1201,550,00030,000,0001395/07/01
85688تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره681,600,00025,000,0001395/07/01
85686تهرانبنی هاشممستغلاترهن و اجاره2504,500,00050,000,0001395/07/01
85692تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/01
85684تهرانپونکآپارتمانرهن5065,000,0001395/07/01
85681تهرانبخارستاداریرهن و اجاره803,000,00040,000,0001395/07/01
85679تهرانپروانه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00030,000,0001395/07/01
Page top