جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,842 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28854تهرانپیامبر غربیمغازهفروش11213,000,0001,456,000,0001393/10/13
30424تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش18510,000,000850,000,0001393/10/13
30425تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1014,450,000450,000,0001393/10/13
30426تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001393/10/13
30427تهرانازگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393/10/13
30428تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1014,200,000424,200,0001393/10/13
30430تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393/10/13
30431تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش944,500,000423,000,0001393/10/13
30432تهراناقدسیهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393/10/13
30441تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش607,300,000438,000,0001393/10/13
30442تهراننیاورانآپارتمانفروش686,300,000428,400,0001393/10/13
30443تهرانونک - ملاصدرامغازهفروش3030,000,000900,000,0001393/10/13
30444تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1234,500,000553,500,0001393/10/13
30445تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش605,650,000339,000,0001393/10/13
30446تهرانازگلآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/10/13
30447تهراناقدسیهآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001393/10/13
30448تهرانپاسداران - سروستاناداریفروش5710,000,000570,000,0001393/10/13
30449تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش684,120,000280,000,0001393/10/13
30450تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش866,300,000541,800,0001393/10/13
30451تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش745,900,000436,600,0001393/10/13
30452تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش796,500,000513,500,0001393/10/13
30453تهرانجشنوارهکلنگیفروش1102,700,0002,970,000,0001393/10/13
30454تهرانتهرانپارس - حکیمیهآپارتمانفروش554,600,000253,000,0001393/10/13
30460تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,600,000660,000,0001393/10/13
30466تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001393/10/13
30467تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/10/13
30468تهرانونک - ملاصدرااداریفروش8512,000,0001,020,000,0001393/10/13
30470تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2004,700,000940,000,0001393/10/13
30471تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12816,000,0002,048,000,0001393/10/13
30472تهرانازگلآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001393/10/13
Page top