جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,820 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30652تهراننارمک - سمنگانآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393/10/14
30421تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393/10/13
30422تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/10/13
30423تهراننیاورانآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001393/10/13
15566تهرانیافت آباد آپارتمانفروش592,000,000122,000,0001393/10/13
20009تهرانشهرانآپارتمانفروش505,200,000260,000,0001393/10/13
23896تهراننارمک - گلبرگمغازهفروش12225,000,0001393/10/13
26361تهرانمطهریآپارتمانمعاوضه1336,000,000838,000,0001393/10/13
28854تهرانپیامبر غربیمغازهفروش11213,000,0001,456,000,0001393/10/13
30424تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش18510,000,000850,000,0001393/10/13
30425تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1014,450,000450,000,0001393/10/13
30426تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001393/10/13
30427تهرانازگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393/10/13
30428تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1014,200,000424,200,0001393/10/13
30430تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393/10/13
30431تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش944,500,000423,000,0001393/10/13
30432تهراناقدسیهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393/10/13
30441تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش607,300,000438,000,0001393/10/13
30442تهراننیاورانآپارتمانفروش686,300,000428,400,0001393/10/13
30443تهرانونک - ملاصدرامغازهفروش3030,000,000900,000,0001393/10/13
30444تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1234,500,000553,500,0001393/10/13
30445تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش605,650,000339,000,0001393/10/13
30446تهرانازگلآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/10/13
30447تهراناقدسیهآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001393/10/13
30448تهرانپاسداران - سروستاناداریفروش5710,000,000570,000,0001393/10/13
30449تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش684,120,000280,000,0001393/10/13
30450تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش866,300,000541,800,0001393/10/13
30451تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش745,900,000436,600,0001393/10/13
30452تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش796,500,000513,500,0001393/10/13
30453تهرانجشنوارهکلنگیفروش1102,700,0002,970,000,0001393/10/13
Page top