جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,522 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29972تهرانمیردامادکلنگیفروش80060,000,00048,000,000,0001393/10/09
29973تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001393/10/09
29784تهرانفرشتهآپارتمانفروش1079,500,0001,016,500,0001393/10/08
29785تهرانقیطریهآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393/10/08
29786تهرانگاندیآپارتمانفروش2838,840,0002,500,000,0001393/10/08
29787تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1714,970,000850,000,0001393/10/08
29788تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1656,700,0001,105,500,0001393/10/08
29789تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش756,350,000479,250,0001393/10/08
29790تهرانگاندیاداریفروش738,150,000595,000,0001393/10/08
29791تهرانقیطریهآپارتمانفروش1238,200,0001,008,600,0001393/10/08
29792تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001393/10/08
29793تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393/10/08
29794تهرانگاندیآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393/10/08
29795تهرانقلهکویلافروش19413,000,0001393/10/08
29796تهرانفرمانیهکلنگیفروش10520,000,00010,800,000,0001393/10/08
29797تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393/10/08
29809تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393/10/08
29815تهرانمرزدارانآپارتمانفروش515,600,000285,000,0001393/10/08
29816تهرانمرزدارانآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001393/10/08
29821تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393/10/08
29822تهراننیاورانمغازهفروش3080,000,0001393/10/08
29823تهرانونکآپارتمانفروش1306,400,000832,000,0001393/10/08
29824تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1136,200,000700,000,0001393/10/08
29825تهرانمیردامادآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001393/10/08
29826تهراننیاورانآپارتمانفروش949,000,000846,000,0001393/10/08
29834تهرانمیرداماداداریفروش1506,500,000975,000,0001393/10/08
29836تهرانمیردامادآپارتمانفروش17310,000,0001,730,000,0001393/10/08
29844تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/10/08
29845تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18714,000,0001393/10/08
29846تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش823,720,000305,000,0001393/10/08
Page top