جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,522 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85556تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/07/01
85553تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانمعاوضه946,800,000639,200,0001395/07/01
85552تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1104,600,000529,000,0001395/07/01
85551تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش844,300,000361,200,0001395/07/01
85546تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1389,200,0001,269,600,0001395/07/01
85543تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1324,900,000646,800,0001395/07/01
85544تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش837,000,000581,000,0001395/07/01
85542تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش735,400,000394,200,0001395/07/01
85540تهرانورزی جنوبیآپارتمانفروش52220,000,0001395/07/01
85538تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395/07/01
85536تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001395/07/01
85532تهرانباغ ملیآپارتمانفروش773,900,000300,300,0001395/07/01
85531تهرانپونکآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395/07/01
85529تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش884,200,000369,000,0001395/07/01
80253تهرانجشنواره آپارتمانخرید383,500,000133,000,0001395/06/30
85528تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001395/06/30
85526تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1023,000,00080,000,0001395/06/29
85525تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن200560,000,0001395/06/29
85524تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1303,500,000100,000,0001395/06/29
85523تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1305,000,000150,000,0001395/06/29
85522تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1055,000,000100,000,0001395/06/29
85521تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/29
85520تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1273,600,00050,000,0001395/06/29
85518تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1353,000,000100,000,0001395/06/29
85519تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/06/29
85517تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1233,000,000100,000,0001395/06/29
85515تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره1023,000,00045,000,0001395/06/29
85516تهرانفرشتهآپارتماناجاره24318,000,0001395/06/29
85514تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1203,000,000130,000,0001395/06/29
85513تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1606,000,00060,000,0001395/06/29
Page top