جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,015 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32952تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش783,900,000304,200,0001393/11/05
32953تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001393/11/05
32954تهراناقدسیهآپارتمانفروش1086,000,000648,000,0001393/11/05
32955تهراناقدسیهآپارتمانفروش1228,000,000976,000,0001393/11/05
32956تهرانالهیهآپارتمانفروش1699,000,0001,521,000,0001393/11/05
32957تهرانالهیهآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001393/11/05
32958تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1034,500,000463,500,0001393/11/05
32959تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001393/11/05
32960تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393/11/05
32961تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش966,770,000650,000,0001393/11/05
32962تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393/11/05
32963تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1276,000,000762,000,0001393/11/05
32964تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش673,300,000221,100,0001393/11/05
32965تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش1145,500,000627,000,0001393/11/05
32966تهرانتهرانپارس - ف 4آپارتمانفروش984,500,000441,000,0001393/11/05
32967تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1748,000,0001,392,000,0001393/11/05
32968تهراندروسآپارتمانفروش1428,000,0001,136,000,0001393/11/05
32969تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1838,500,0001,555,500,0001393/11/05
32970تهراندولتآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393/11/05
32971تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/11/05
32972تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1366,100,000829,600,0001393/11/05
32973تهرانزعفرانیهاداریفروش12516,000,000200,000,0001393/11/05
32974تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393/11/05
32975تهراندریان نو آپارتمانفروش1533,730,000570,000,0001393/11/05
32976تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8211,500,000943,000,0001393/11/05
32977تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001393/11/05
32978تهرانشهرک غربویلافروش7,37523,500,0006,900,000,0001393/11/05
32979تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001393/11/05
32980تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1034,800,000494,400,0001393/11/05
32981تهرانفرشتهآپارتمانفروش18014,000,0002,520,000,0001393/11/05
Page top