جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,015 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
33522تهراناقدسیهآپارتمانفروش955,500,000523,000,0001393/11/08
33523تهراناقدسیهآپارتمانفروش857,600,000646,000,0001393/11/08
33524تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش15310,500,0001,606,500,0001393/11/08
33525تهرانالهیهآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001393/11/08
33526تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393/11/08
33527تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001393/11/08
33528تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001393/11/08
33529تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش684,000,000272,000,0001393/11/08
33530تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1346,700,000897,800,0001393/11/08
33531تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0321393/11/08
33333تهران16 متری اولکلنگیفروش1256,000,000750,000,0001393/11/07
33103تهراناقدسیهآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393/11/06
33105تهرانالهیهآپارتمانفروش9515,000,0001,425,000,0001393/11/06
33104تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/11/06
33217تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش875,100,000443,700,0001393/11/06
33218تهرانسهروردی شمالیاداریفروش658,000,000520,000,0001393/11/06
33102تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش684,600,000312,800,0001393/11/06
33106تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش908,200,000524,800,0001393/11/06
33107تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001393/11/06
33108تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001393/11/06
33109تهراندروسکلنگیفروش62025,000,00015,500,000,0001393/11/06
33110تهراناستخرکلنگیفروش866,000,000516,000,0001393/11/06
33111تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001393/11/06
33112تهراندولتآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393/11/06
33113تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش735,000,000365,000,0001393/11/06
33114تهراناقدسیهکلنگیفروش21010,000,0002,100,000,0001393/11/06
33115تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش14412,000,0001,728,000,0001393/11/06
33116تهرانستارخانآپارتمانفروش1185,300,000625,400,0001393/11/06
33117تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش586,400,000371,200,0001393/11/06
33118تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش2506,000,0001,500,000,0001393/11/06
Page top