جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,154 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37214تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش5710,000,000570,000,0001393/12/13
37215تهرانتهرانپارسکلنگیفروش947,000,000390,000,0001393/12/13
37216تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001393/12/13
37280تهرانجیحونآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/12/13
37299تهرانسوهانکآپارتمانفروش725,400,000390,000,0001393/12/13
37300تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1207,100,000852,000,0001393/12/13
37302تهرانشهرک غربآپارتمانفروش685,800,000394,400,0001393/12/13
37303تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش776,700,000515,900,0001393/12/13
37304تهرانصادقیهآپارتمانفروش1304,700,000611,000,0001393/12/13
37305تهرانفرشتهآپارتمانفروش15012,500,0001,875,000,0001393/12/13
37306تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش13016,500,0002,145,000,0001393/12/13
37307تهرانقیطریهآپارتمانفروش727,500,000540,000,0001393/12/13
37308تهرانفرمانیهآپارتمانفروش507,000,000350,000,0001393/12/13
37309تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20310,000,0002,030,000,0001393/12/13
37310تهرانقیطریهآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393/12/13
37311تهرانکامرانیهآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001393/12/13
37312تهرانکامرانیهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001393/12/13
37313تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001393/12/13
37314تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1088,000,000864,000,0001393/12/13
37315تهرانمرزدارانکلنگیفروش1906,746,000850,000,0001393/12/13
37316تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1106,900,000759,000,0001393/12/13
37317تهرانمیردامادآپارتمانفروش7013,800,000966,000,0001393/12/13
37318تهرانمیردامادآپارتمانفروش1175,800,000678,600,0001393/12/13
37319تهرانکاشانکآپارتمانفروش958,421,000800,000,0001393/12/13
37320تهراننیاورانآپارتمانفروش14513,000,0001,885,000,0001393/12/13
37321تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1568,000,0001,248,000,0001393/12/13
36970تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393/12/11
36971تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1055,700,000598,500,0001393/12/11
36972تهراناقدسیهآپارتمانفروش1228,000,000976,000,0001393/12/11
36973تهراناقدسیهآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001393/12/11
Page top