جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,346 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38151تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش25016,000,0004,000,000,0001393/12/25
38152تهرانگیشاآپارتمانفروش785,320,000415,000,0001393/12/25
38153تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,600,000660,000,0001393/12/25
38154تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393/12/25
38155تهرانمرزدارانآپارتمانفروش654,500,000292,500,0001393/12/25
38156تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش626,500,000403,000,0001393/12/25
38157تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393/12/25
38158تهرانمرزدارانآپارتمانفروش787,200,000561,600,0001393/12/25
38159تهرانمیردامادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/12/25
38160تهرانمیردامادآپارتمانفروش1576,500,0001,020,500,0001393/12/25
38072تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش6110,164,000620,000,0001393/12/24
38071تهرانقیطریهآپارتمانفروش869,000,000774,000,0001393/12/24
38070تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393/12/24
38069تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش5210,000,000520,000,0001393/12/24
38068تهرانکاشانکآپارتمانفروش1229,800,0001,195,600,0001393/12/24
38067تهراننیاورانآپارتمانفروش989,500,000931,000,0001393/12/24
38066تهرانمیردامادآپارتمانفروش1176,500,000760,500,0001393/12/24
38065تهرانمیردامادآپارتمانفروش1059,200,000966,000,0001393/12/24
38064تهرانمرزدارانآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393/12/24
38063تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش575,850,000333,450,0001393/12/24
38062تهرانگیشاآپارتمانفروش858,500,000722,500,0001393/12/24
38061تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393/12/24
38060تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش11715,000,0001,755,000,0001393/12/24
38059تهرانقیطریهآپارتمانفروش14411,000,0001,584,000,0001393/12/24
38058تهرانقیطریهآپارتمانفروش989,000,000882,000,0001393/12/24
38081تهرانمیردامادآپارتمانفروش1617,500,0001,207,500,0001393/12/24
38080تهرانگیشاآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001393/12/24
38079تهرانقیطریهآپارتمانفروش1067,700,000816,000,0001393/12/24
38078تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001393/12/24
38077تهراننیاورانآپارتمانفروش8816,000,0001,408,000,0001393/12/24
Page top