جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38273تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش2817,000,000476,000,0001394/01/15
38274تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1406,600,000924,000,0001394/01/15
38272تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش877,300,000635,100,0001394/01/15
38267تهرانسعادت آباداداریفروش576,000,000342,000,0001394/01/15
38261تهرانستارخانآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394/01/15
38262تهرانستارخانآپارتمانفروش101کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38263تهرانستارخانمغازهفروش11213,000,0001394/01/15
38264تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1409,500,0001,387,000,0001394/01/15
38302تهرانصادقیهآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001394/01/15
38301تهرانشهرک غربمغازهفروش1417,000,0001394/01/15
38299تهرانسهروردی شمالیاداریفروش757,500,000562,500,0001394/01/15
38298تهرانستارخانآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38297تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1705,000,000850,000,0001394/01/15
38295تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1274,500,000571,500,0001394/01/15
38294تهراندزآشیبآپارتمانفروش1266,200,000781,200,0001394/01/15
38293تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش828,000,000656,000,0001394/01/15
38287تهرانقیطریهآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38288تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1107,800,0001394/01/15
38289تهرانقلهکآپارتمانفروش636,000,000378,000,0001394/01/15
38290تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1437,000,0001,001,000,0001394/01/15
38291تهرانونکمغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38312تهراندولتآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001394/01/15
38310تهرانشهرک غربمغازهفروش1645,000,0001394/01/15
38309تهرانونکآپارتمانفروش987,400,000725,200,0001394/01/15
38308تهرانمیردامادآپارتمانفروش729,030,000650,000,0001394/01/15
38307تهرانهفت تیرمستغلاتفروش882,000,000,0001394/01/15
38306تهرانمیردامادمغازهفروش2530,000,000750,000,0001394/01/15
38303تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/01/15
38304تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1448,500,0001394/01/15
38305تهرانفرمانیهاداریفروش4710,000,000470,000,0001394/01/15
Page top