جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,346 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38479تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش754,900,000367,500,0001394/01/17
38480تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1054,750,000498,750,0001394/01/17
38481تهراندروسآپارتمانفروش30013,500,0004,050,000,0001394/01/17
38482تهراندروسکلنگیفروش12220,000,0001394/01/17
38483تهراندزآشیبآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1394/01/17
38484تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش14012,000,0001,680,000,0001394/01/17
38485تهرانجلفاآپارتمانفروش1057,400,000777,000,0001394/01/17
38486تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1859,500,0001,757,500,0001394/01/17
38487تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1686,500,0001,092,000,0001394/01/17
38488تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1065,300,000561,800,0001394/01/17
38489تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1738,500,0001,470,500,0001394/01/17
38490تهراندریان نوآپارتمانفروش65کارشناسیکارشناسی1394/01/17
38491تهرانستارخانآپارتمانفروش544,900,000264,600,0001394/01/17
38492تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001394/01/17
38493تهرانستارخان - حبیب الهیمستغلاتفروش1007,500,0001394/01/17
38494تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394/01/17
38495تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش855,600,000476,000,0001394/01/17
38496تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1041,456,000,0001394/01/17
38497تهرانبزرگراه فتحزمینفروش2305,000,0001,150,000,0001394/01/17
38501تهرانزینلی تجریشیآپارتمانفروش534,120,000218,000,0001394/01/17
38328تهرانجردن - آفریقااداریفروش95کارشناسیکارشناسی1394/01/16
38329تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001394/01/16
38330تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش874,500,0001394/01/16
38331تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001394/01/16
38332تهرانکاشانی - مقدادآپارتمانفروش1214,300,000520,300,0001394/01/16
38334تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش58کارشناسیکارشناسی1394/01/16
38335تهراناقدسیهمغازهفروش2067,500,0001,350,000,0001394/01/16
38336تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش123کارشناسیکارشناسی1394/01/16
38337تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش976,500,000630,500,0001394/01/16
38338تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش854,120,000350,000,0001394/01/16
Page top