جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,522 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38175تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش11012,500,0001,375,000,0001393/12/26
38173تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001393/12/26
38172تهرانازگلآپارتمانفروش1558,600,0001,333,000,0001393/12/26
38162تهراننیاورانآپارتمانفروش13513,000,0001,755,000,0001393/12/26
38163تهرانجهان کودکآپارتمانفروش2757,500,0002,062,500,0001393/12/26
38164تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393/12/26
38165تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393/12/26
38166تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1755,200,000910,000,0001393/12/26
38167تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش2615,500,0001,435,500,0001393/12/26
38168تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001393/12/26
38169تهرانکاشانی - بلوار تعاونآپارتمانفروش804,250,000340,000,0001393/12/26
38170تهراننیاورانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001393/12/26
38171تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/12/26
38198تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1358,700,0001,174,500,0001393/12/26
38199تهراندروسآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393/12/26
38197تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش924,000,000370,000,0001393/12/26
38196تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2507,000,0001,421,000,0001393/12/26
38195تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش836,000,000498,000,0001393/12/26
38194تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش635,700,000359,100,0001393/12/26
38193تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1003,600,000360,000,0001393/12/26
38192تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش924,000,000368,000,0001393/12/26
38191تهرانهرویآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393/12/26
38187تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1067,500,000795,000,0001393/12/26
38188تهرانفردوس غربآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393/12/26
38189تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش674,400,000294,800,0001393/12/26
38190تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1189,500,0001,121,000,0001393/12/26
38210تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1015,500,000555,500,0001393/12/26
38209تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,600,000630,000,0001393/12/26
38208تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1088,200,000885,600,0001393/12/26
38207تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش717,800,000560,000,0001393/12/26
Page top