جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,902 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86202تهرانمیرزاباباییمغازهرهن و اجاره4750,000,00050,000,0001395/07/06
86200تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره86100,00090,000,0001395/07/06
86190تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00020,000,0001395/07/06
86185تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره933,000,00035,000,0001395/07/06
86203تهرانپونکمغازهرهن50200,000,0001395/07/06
86180تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1262,000,000100,000,0001395/07/06
86212تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00080,000,0001395/07/06
86205تهرانستارخاناداریرهن و اجاره1101,000,00025,000,0001395/07/06
86204تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن و اجاره642,100,00020,000,0001395/07/06
86199تهرانپونکمغازهرهن و اجاره4012,500,000100,000,0001395/07/06
86198تهرانپیامبر غربیآپارتمانرهن و اجاره1352,000,00050,000,0001395/07/06
86201تهرانپونک - اشرفیاداریرهن116180,000,0001395/07/06
86196تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانرهن300250,000,0001395/07/06
86195تهرانبلوار اباذرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00025,000,0001395/07/06
86194تهرانکاشانی - بهناماداریرهن و اجاره1004,000,00050,000,0001395/07/06
86193تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن و اجاره842,000,00030,000,0001395/07/06
86189تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00050,000,0001395/07/06
86188تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره802,000,00030,000,0001395/07/06
86187تهراناشرفی - باهنرآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00030,000,0001395/07/06
86184تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2147,000,000100,000,0001395/07/06
86182تهرانکارگر شمالیاداریرهن7890,000,0001395/07/06
86179تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره842,300,00040,000,0001395/07/06
86166تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13014,000,0001,820,000,0001395/07/06
86159تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001395/07/06
86167تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1165,500,000638,000,0001395/07/06
86169تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1369,200,0001,251,200,0001395/07/06
86164تهران194 غربیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001395/07/06
86163تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش1153,600,000414,000,0001395/07/06
86170تهرانبلوار 24 متریآپارتمانفروش15713,000,0002,041,000,0001395/07/06
86168تهرانصرافهای شمالیآپارتمانفروش1009,200,000920,000,0001395/07/06
Page top