جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86879تهرانشهرک مبعثآپارتمانرهن و اجاره751,100,00040,000,0001395/07/15
86878تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/07/15
86874تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره123700,000170,000,0001395/07/15
86866تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1214,000,00050,000,0001395/07/15
86862تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1514,000,00040,000,0001395/07/15
86859تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره2008,000,000200,000,0001395/07/15
86876تهرانمیدان نوبنیاداداریرهن و اجاره614,500,00060,000,0001395/07/15
86877تهراندکترقریبمغازهرهن و اجاره100200,000,000200,000,0001395/07/15
86875تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره2504,000,00030,000,0001395/07/15
86868تهرانزرتشت غربیمستغلاترهن و اجاره18516,000,000100,000,0001395/07/15
86867تهرانجهان کودکاداریرهن75150,000,0001395/07/15
86865تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانرهن و اجاره170500,000160,000,0001395/07/15
86857تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1633,500,000100,000,0001395/07/15
86861تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/15
86872تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره701,000,00050,000,0001395/07/15
86873تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره140400,000120,000,0001395/07/15
86870تهرانپونکمغازهرهن و اجاره4013,000,000100,000,0001395/07/15
86871تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره70900,00050,000,0001395/07/15
86869تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن117175,000,0001395/07/15
86864تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن و اجاره62600,00030,000,0001395/07/15
86860تهرانشهرک قائمآپارتمانرهن و اجاره1652,300,000100,000,0001395/07/15
86858تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1131,500,00070,000,0001395/07/15
86852تهرانساقدوشمغازهرهن و اجاره38050,000,000400,000,0001395/07/15
86856تهرانپاسدارانکلنگیفروش31019,000,0001395/07/14
86781تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1152,800,00040,000,0001395/07/14
86806تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00050,000,0001395/07/14
86855تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1155,500,00010,000,0001395/07/14
86847تهرانولنجکآپارتمانرهن138220,000,0001395/07/14
86846تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن120300,000,0001395/07/14
86854تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره701,650,00085,000,0001395/07/14
Page top