جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,723 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86385تهرانپونکآپارتمانفروش956,350,000603,250,0001395/07/10
86383تهراننوبنیادآپارتمانفروش796,000,000474,000,0001395/07/09
86382تهرانشهید گلابآپارتمانفروش85425,000,0001395/07/09
86379تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00050,000,0001395/07/08
86380تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره8015,000,000500,000,0001395/07/08
86381تهرانفرشتهآپارتمانرهن80180,000,0001395/07/08
86378تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1877,500,00075,000,0001395/07/08
86377تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1253,500,00022,000,0001395/07/08
86376تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره469,500,00080,000,0001395/07/08
86375تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره1602,000,00050,000,0001395/07/08
86374تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره802,200,00050,000,0001395/07/08
86373تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00050,000,0001395/07/08
86372تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره901,400,00030,000,0001395/07/08
86371تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره60850,00035,000,0001395/07/08
86370تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1503,300,000200,000,0001395/07/08
86369تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره653,000,00020,000,0001395/07/08
86368تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1052,100,000150,000,0001395/07/08
86367تهرانبلوار موزهآپارتمانرهن125160,000,0001395/07/08
86349تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1806,000,00070,000,0001395/07/08
86350تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره902,500,00060,000,0001395/07/08
86352تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره902,500,00050,000,0001395/07/08
86366تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1351,500,00080,000,0001395/07/08
86365تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000200,000,0001395/07/08
86364تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن90250,000,0001395/07/08
86363تهرانقلندری جنوبیآپارتمانرهن80170,000,0001395/07/08
86362تهراندولن - نشاطآپارتمانرهن و اجاره903,900,00020,000,0001395/07/08
86361تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن220400,000,0001395/07/08
86359تهرانزعفرانیهاداریرهن و اجاره544,000,00050,000,0001395/07/08
86358تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1106,000,00070,000,0001395/07/08
86357تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن188550,000,0001395/07/08
Page top