جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,682 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86657تهرانسردارجنگلآپارتمانرهن146180,000,0001395/07/13
86656تهرانتجریشاداریرهن و اجاره1074,200,00050,000,0001395/07/13
86655تهرانباغ شاطرآپارتمانرهن و اجاره1104,000,00050,000,0001395/07/13
86654تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1082,000,00030,000,0001395/07/13
86653تهران220 غربیآپارتمانرهن و اجاره1151,500,00060,000,0001395/07/13
86652تهرانفرجاممغازهرهن و اجاره306,000,00050,000,0001395/07/13
86651تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1102,800,00050,000,0001395/07/13
86650تهرانبلوار شاهدآپارتمانرهن و اجاره901,000,00070,000,0001395/07/13
86649تهرانجردن - تابانآپارتمانرهن و اجاره150کارشناسیکارشناسی1395/07/13
86648تهرانجردناداریرهن و اجاره703,300,00040,000,0001395/07/13
86647تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/07/13
86646تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن8085,000,0001395/07/13
86645تهرانخواجه عبدالله آپارتمانرهن و اجاره1633,300,000100,000,0001395/07/13
86639تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1424,300,00050,000,0001395/07/13
86641تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره456,000,000300,000,0001395/07/13
86630تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1507,500,00050,000,0001395/07/13
86637تهرانجهان کودکاداریرهن و اجاره15010,000,000100,000,0001395/07/13
86633تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00030,000,0001395/07/13
86631تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره964,500,00025,000,0001395/07/13
86628تهرانالهیهاداریرهن124320,000,0001395/07/13
86629تهرانشریفی منشآپارتمانرهن و اجاره1556,000,00060,000,0001395/07/13
86634تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1514,000,00040,000,0001395/07/13
86625تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن200200,000,0001395/07/13
86642تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره2003,500,00050,000,0001395/07/13
86640تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1188,000,00020,000,0001395/07/13
86632تهراناقدسیهآپارتمانرهن220420,000,0001395/07/13
86627تهرانکردستانآپارتمانرهن و اجاره1003,600,00035,000,0001395/07/13
86626تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1703,000,000150,000,0001395/07/13
86643تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره1301,300,00080,000,0001395/07/13
86638تهرانپونک - اشرفیآپارتمانرهن و اجاره501,200,00025,000,0001395/07/13
Page top