جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,015 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87162تهرانمیدان سلماسآپارتمانرهن و اجاره1173,000,00010,000,0001395/07/18
87161تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره961,900,00030,000,0001395/07/18
87160تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره852,500,00035,000,0001395/07/18
87159تهرانگیشااداریرهن و اجاره802,500,00060,000,0001395/07/18
87158تهرانگیشااداریرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001395/07/18
87155تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره951,900,00020,000,0001395/07/18
87154تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/07/18
87151تهرانترکمنستاناداریرهن و اجاره1423,500,00025,000,0001395/07/18
87152تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00020,000,0001395/07/18
87153تهرانقائم مقاماداریرهن115250,000,0001395/07/18
87156تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1222,200,00050,000,0001395/07/18
87157تهرانمرزدارانآپارتمانرهن92125,000,0001395/07/18
87150تهرانشهید بهشتیآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00040,000,0001395/07/18
87146تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره136,000,000105,000,0001395/07/18
87145تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1465,500,00050,000,0001395/07/18
87144تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره803,700,00030,000,0001395/07/18
87143تهرانپاسداران شمالیاداریرهن125350,000,0001395/07/18
87147تهرانبلوار اندرزگواداریرهن و اجاره704,500,00025,000,0001395/07/18
87148تهرانفیطریهآپارتمانرهن و اجاره601,000,00040,000,0001395/07/18
87142تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1705,500,000300,000,0001395/07/18
87139تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1703,500,00090,000,0001395/07/18
87138تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره712,000,00050,000,0001395/07/18
87137تهرانشهرک حکیمیهآپارتمانرهن125125,000,0001395/07/18
87136تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00020,000,0001395/07/18
87135تهراناندیشه سومآپارتمانرهن86130,000,0001395/07/18
87134تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن130280,000,0001395/07/18
87133تهرانشهید عراقیمغازهرهن و اجاره25050,000,000600,000,0001395/07/18
87132تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000350,000,0001395/07/18
87131تهرانبر ملاصدرااداریرهن و اجاره755,000,000150,000,0001395/07/18
87130تهرانگوی آبادیآپارتمانرهن و اجاره1484,000,00070,000,0001395/07/18
Page top