جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87721تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1406,000,00050,000,0001395/07/27
87720تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1206,500,000150,000,0001395/07/27
87719تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2406,000,000100,000,0001395/07/27
87718تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره21512,000,000100,000,0001395/07/27
87717تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره3215,000,000100,000,0001395/07/27
87716تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره26012,000,000150,000,0001395/07/27
87715تهرانتهران ویلااداریرهن10670,000,0001395/07/27
87713تهرانشهرک پارسآپارتمانرهن و اجاره1432,600,00030,000,0001395/07/27
87711تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00030,000,0001395/07/27
87710تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن101150,000,0001395/07/27
87709تهرانبلوار بعثتآپارتمانرهن و اجاره160400,000100,000,0001395/07/27
87708تهراناوینآپارتمانرهن124300,000,0001395/07/27
87707تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1051,300,00050,000,0001395/07/27
87706تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1351,800,00030,000,0001395/07/27
87705تهرانباغ فیضمغازهرهن و اجاره11017,000,000150,000,0001395/07/27
87704تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره1301,500,00040,000,0001395/07/27
87703تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره601,700,00015,000,0001395/07/27
87702تهرانبلوار کشاورزاداریرهن و اجاره502,000,00020,000,0001395/07/27
87701تهرانهرویآپارتمانرهن81120,000,0001395/07/27
87700تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره100700,000135,000,0001395/07/27
87699تهرانهرویاداریرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/07/27
87698تهرانگلستان شرقیآپارتمانرهن140150,000,0001395/07/27
87697تهرانبلوار عدلاداریرهن70120,000,0001395/07/27
87696تهراناشرفی - پیامبراداریرهن و اجاره1402,600,000110,000,0001395/07/27
87694تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/07/27
87695تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن18200,000,0001395/07/27
87690تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1754,500,000100,000,0001395/07/27
87686تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره200کارشناسیکارشناسی1395/07/27
87685تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره2203,000,000100,000,0001395/07/27
87693تهرانشهرک دانشگاهآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00030,000,0001395/07/27
Page top