املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,089 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75038تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001395-03-08
75039تهرانجردنکلنگیفروش1,00018,000,0001395-03-08
75040تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32014,000,0004,480,000,0001395-03-08
75041تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001395-03-08
75042تهراناقدسیهآپارتمانفروش12813,500,0001,728,000,0001395-03-08
75043تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش15510,500,0001395-03-08
75044تهرانازگلآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001395-03-08
75045تهراناقدسیهآپارتمانفروش2038,000,0001,624,000,0001395-03-08
75046تهرانالهیهمستغلاتفروش1,74621,000,000,0001395-03-08
75047تهرانجردنآپارتمانفروش15512,500,0001,937,500,0001395-03-08
75048تهرانسعدی جنوبیمغازهفروش20900,000,00045,000,0001395-03-08
75049تهرانجنت آبادشمالیآپارتمانفروش1033,600,000370,800,0001395-03-08
75027تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش904,500,000400,000,0001395-03-06
75030تهرانفرصت شیرازیاداریفروش664,650,000306,000,0001395-03-06
74751تهرانباقرشهرمغازهفروش32250,00080,000,0001395-03-05
74755تهرانپارک دانشجوآپارتمانفروش494,500,000230,000,0001395-03-05
74761تهرانجمهوری مغازهفروش12180,000,0001395-03-05
74935تهرانامیرکبیرمستغلاتفروش8065,000,0004,000,000,0001395-03-05
74936تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش594,900,000289,000,0001395-03-05
74981تهرانخیابان بزرگمهرزمینفروش38525,000,0009,625,000,0001395-03-05
74778تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1378,500,0001,164,500,0001395-03-04
74779تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش476,000,000384,000,0001395-03-04
74780تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش795,822,000460,000,0001395-03-04
74781تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001395-03-04
74782تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001395-03-04
74783تهرانآریا شهرآپارتمانفروش1524,300,000653,600,0001395-03-04
74784تهرانایران زمین آپارتمانفروش1405,600,000784,000,0001395-03-04
74785تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش989,500,0001395-03-04
74786تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001395-03-04
74787تهرانپونکآپارتمانفروش648,500,000544,000,0001395-03-04
Page top