جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,346 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68772تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394/11/24
68769تهراندولت - کاوهآپارتمانفروش1407,400,0001,036,000,0001394/11/24
68770تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش10711,000,0001,177,000,0001394/11/24
68771تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16513,000,0002,145,000,0001394/11/24
68789تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12018,000,0001,980,000,0001394/11/24
68788تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001394/11/24
68787تهرانبلوار دریاآپارتمانفروش15410,900,0001,678,600,0001394/11/24
68786تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1567,000,0001,092,000,0001394/11/24
68785تهرانسعادت آباداداریفروش22513,000,00030,801,000,0001394/11/24
68784تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12013,000,0001,560,000,0001394/11/24
67521تهران21 متري جيآپارتمانفروش513,730,000190,000,0001394/11/24
68790تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1438,000,0001,144,000,0001394/11/24
62823تهرانکارگرشمالیمغازهفروش3028,000,000850,000,0001394/11/23
68597تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/11/21
68596تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش795,300,000418,700,0001394/11/21
68595تهرانپونک - معینآپارتمانفروش1245,800,000719,200,0001394/11/21
68594تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394/11/21
68593تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001394/11/21
68592تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1304,800,000513,600,0001394/11/21
68591تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش1703,000,000510,000,0001394/11/21
68590تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش954,000,000380,000,0001394/11/21
68589تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394/11/21
68588تهرانامیرآبادآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394/11/21
68587تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,000,000635,000,0001394/11/21
68586تهراناقدسیهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394/11/21
68585تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1254,800,000532,800,0001394/11/21
68583تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2094,200,0001394/11/21
68584تهرانازگلآپارتمانفروش1505,500,000825,000,0001394/11/21
68625تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18014,000,0002,520,000,0001394/11/21
68624تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1279,000,0001,035,000,0001394/11/21
Page top