املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,184 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
76151تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش702,700,000189,000,0001395-03-22
76154تهرانبلوار فرهنگآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001395-03-22
76081تهرانشریعتی - ظفرتجاریاجاره350کارشناسی1395-03-22
75761تهراناسکندری شمالیآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001395-03-22
73914تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001395-03-22
76076تهرانجوانمرد قصابکلنگیمعاوضه703,000,000300,000,0001395-03-21
76077تهران شهرک باقری آپارتمانمعاوضه1004,200,000420,000,0001395-03-21
75984تهرانخرازیزمینفروش600160,00096,000,0001395-03-19
67630تهراندارآبادآپارتمانفروش725,500,0001395-03-17
70712تهراندارآبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001395-03-17
75703تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1137,000,0007,910,000,0031395-03-17
75699تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش998,500,000841,500,0001395-03-17
75700تهرانشهرک غربآپارتمانفروش29323,000,0006,739,000,0001395-03-17
75701تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1306,400,000832,000,0001395-03-17
75702تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001395-03-17
75693تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانپیش فروش857,700,000654,500,0001395-03-17
75694تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1555,000,000775,000,0001395-03-17
75695تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001395-03-17
75696تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001395-03-17
75697تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13013,500,0001,755,000,0001395-03-17
75698تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش18011,500,0002,070,000,0001395-03-17
75687تهرانباغ فیضآپارتمانفروش925,200,000478,400,0001395-03-17
75688تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1055,100,000535,500,0001395-03-17
75689تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1278,000,0001,016,000,0001395-03-17
75690تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش728,000,000576,000,0001395-03-17
75691تهرانهروی - مکرانآپارتمانفروش1468,000,0001,168,000,0001395-03-17
75692تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001395-03-17
75683تهرانلویزانآپارتمانفروش694,800,000331,200,0001395-03-17
75684تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش544,630,000250,000,0001395-03-17
75685تهرانمدائن شمالیآپارتمانفروش753,800,000285,000,0001395-03-17
Page top