جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,441 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69123تهرانبلور دریاآپارتمانفروش1228,500,0001394/11/27
69124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394/11/27
69125تهرانشهرک غربمستغلاتفروش95کارشناسیکارشناسی1394/11/27
68949تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش907,650,000688,500,0001394/11/26
68950تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1304,200,000546,000,0001394/11/26
68951تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1245,600,000694,400,0001394/11/26
68952تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش11511,000,0001394/11/26
68953تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394/11/26
68954تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394/11/26
68955تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394/11/26
68956تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394/11/26
68957تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش7011,000,0001394/11/26
68958تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1205,800,000493,000,0001394/11/26
68959تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1104,545,000500,000,0001394/11/26
68960تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394/11/26
68961تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1658,500,0001,402,500,0001394/11/26
68962تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1626,600,0001,069,200,0001394/11/26
68963تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/11/26
68964تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394/11/26
68965تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1044,500,000468,000,0001394/11/26
68966تهرانستارخانکلنگیفروش8510,000,0001,800,000,0001394/11/26
68967تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,282,000750,000,0001394/11/26
68968تهرانستارخانآپارتمانفروش1263,730,000470,000,0001394/11/26
68969تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1303,200,000272,000,0001394/11/26
68970تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش946,000,000564,000,0001394/11/26
68971تهراندولتآپارتمانفروش1728,500,0001,462,000,0001394/11/26
68972تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001394/11/26
68973تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1354,445,000600,000,0001394/11/26
68974تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001394/11/26
68975تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش944,700,000441,800,0001394/11/26
Page top