جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,425 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69327تهراناقدسیهآپارتمانفروش1184,900,000578,200,0001394/11/29
69328تهرانامیرآبادآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394/11/29
69329تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/11/29
69330تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394/11/29
69331تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1334,800,000638,400,0001394/11/29
69333تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/11/29
69334تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394/11/29
69335تهرانپونکآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394/11/29
69336تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش815,700,000461,700,0001394/11/29
69337تهرانستارخانآپارتمانفروش743,515,000260,000,0001394/11/29
69338تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش944,000,000376,000,0001394/11/29
69339تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش2407,000,0001394/11/29
69340تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1155,478,000630,000,0001394/11/29
69341تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394/11/29
69342تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394/11/29
69343تهراندارآبادآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001394/11/29
69344تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/11/29
69345تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش933,975,000370,000,0001394/11/29
69346تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394/11/29
69347تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1354,445,000600,000,0001394/11/29
69348تهرانتجریشآپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001394/11/29
69349تهرانتجریشآپارتمانفروش809,500,000760,000,0001394/11/29
69351تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1726,200,0001,066,400,0001394/11/29
69352تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,200,000775,000,0001394/11/29
69353تهراناقدسیهآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001394/11/29
69354تهرانالهیهآپارتمانفروش230کارشناسیکارشناسی1394/11/29
69355تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394/11/29
69356تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394/11/29
69357تهراندولتآپارتمانفروش1307,800,000608,400,0001394/11/29
69358تهراندروسآپارتمانفروش1177,800,000912,600,0001394/11/29
Page top