جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,522 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67544تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش763,680,000279,680,0001394/11/10
67545تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001394/11/10
67546تهراناقدسیهکلنگیفروش1008,500,0001,105,000,0001394/11/10
67547تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش46514,800,0004,700,000,0001394/11/10
67548تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394/11/10
67549تهرانسعادت آبادکلنگیفروش12018,400,0003,624,800,0001394/11/10
67550تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش22515,500,0003,487,500,0001394/11/10
67551تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48023,000,0004,623,000,0001394/11/10
67524تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394/11/09
67404تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1313,400,000445,400,0001394/11/08
67405تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1605,600,000896,000,0001394/11/08
67406تهرانازگلآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394/11/08
67407تهرانازگل - اراجمستغلاتفروش5407,962,00043,000,000,0001394/11/08
67408تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,300,000787,500,0001394/11/08
67409تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1337,000,000931,000,0001394/11/08
67410تهراناقدسیهآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394/11/08
67411تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1173,700,000432,900,0001394/11/08
67412تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1407,800,0001,092,000,0001394/11/08
67413تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394/11/08
67414تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1234,900,000602,700,0001394/11/08
67416تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1265,000,000630,000,0001394/11/08
67417تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1144,900,000558,600,0001394/11/08
67418تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1004,100,000410,000,0001394/11/08
67419تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001394/11/08
67420تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394/11/08
67421تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش64013,800,0008,970,000,0001394/11/08
67422تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش14512,000,0001,740,000,0001394/11/08
67423تهراندولتکلنگیفروش15025,000,0002,500,000,0001394/11/08
67424تهرانجنت آبادکلنگیفروش2007,500,0001,875,000,0001394/11/08
67425تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1065,800,000614,800,0001394/11/08
Page top