جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,682 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68126تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1376,800,000931,600,0001394/11/17
68127تهرانپونکآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001394/11/17
68128تهرانبنی هاشم شمالیکلنگیفروش3609,000,0001,386,000,0001394/11/17
68129تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1174,200,000491,400,0001394/11/17
68130تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش15311,000,0001,683,000,0001394/11/17
68131تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش5856,800,0003,978,000,0001394/11/17
68132تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1865,500,0001,023,000,0001394/11/17
68133تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,850,000631,800,0001394/11/17
68134تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1114,800,000532,800,0001394/11/17
68135تهرانجمالزادهکلنگیفروش800کارشناسیکارشناسی1394/11/17
68136تهرانانقلابآپارتمانفروش873,620,000315,000,0001394/11/17
68137تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1433,146,000450,000,0001394/11/17
68138تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394/11/17
68139تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394/11/17
68140تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش844,761,000400,000,0001394/11/17
68141تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394/11/17
68142تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1174,300,000503,100,0001394/11/17
68143تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394/11/17
68144تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,200,000465,000,0001394/11/17
68145تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394/11/17
68146تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش954,210,000400,000,0001394/11/17
68147تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394/11/17
68148تهراناقدسیهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394/11/17
68149تهرانالهیهآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394/11/17
68150تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش23011,300,0002,599,000,0001394/11/17
68151تهرانپاسداران - ظرابخانهآپارتمانفروش1036,750,000695,250,0001394/11/17
68152تهرانازگلآپارتمانفروش1427,500,0001,100,000,0001394/11/17
68153تهرانالهیهآپارتمانفروش12713,000,0001,651,000,0001394/11/17
68154تهراناقدسیهآپارتمانفروش28012,000,0003,360,000,0001394/11/17
68155تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,19020,000,00017,300,000,0001394/11/17
Page top