جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,015 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68874تهرانقیطریهآپارتمانفروش21010,500,0002,205,000,0001394/11/25
68875تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش1807,500,0001,350,000,0001394/11/25
68876تهرانهرویآپارتمانفروش1165,800,000672,800,0001394/11/25
68877تهرانمیردامادآپارتمانفروش26010,500,0002,730,000,0001394/11/25
68878تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش14714,500,0001,551,500,0001394/11/25
68879تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1425,700,000809,400,0001394/11/25
68880تهرانجمال آبادآپارتمانفروش12110,000,0001,210,000,0001394/11/25
68881تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001394/11/25
68882تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15011,000,0001,430,000,0001394/11/25
68883تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001394/11/25
68884تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11417,000,0001,938,000,0001394/11/25
68885تهرانشهرک غربآپارتمانفروش8010,625,000850,000,0001394/11/25
68886تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394/11/25
68887تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000798,000,0001394/11/25
68888تهرانمیدان کتابآپارتمانفروش1427,000,000994,000,0001394/11/25
68889تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1088,000,0001,056,000,0001394/11/25
68890تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001394/11/25
68891تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394/11/25
68892تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394/11/25
68893تهرانشهرک غربویلافروش30032,000,0001394/11/25
68894تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش958,600,000817,000,0001394/11/25
68895تهرانشهرک غربآپارتمانفروش737,000,000511,000,0001394/11/25
68896تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9311,000,0001,441,000,0001394/11/25
68897تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001394/11/25
68898تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش856,000,000504,000,0001394/11/25
68899تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1008,000,0001,200,000,0001394/11/25
68900تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394/11/25
68901تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394/11/25
68902تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1228,300,0001,012,600,0001394/11/25
68940تهرانشهيد اسكندرلوآپارتمانفروش692,250,000167,000,0001394/11/25
Page top