جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,346 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69956تهرانتهرانپارسکلنگیفروش4359,500,0001394/12/05
69957تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش934,600,000427,800,0001394/12/05
69958تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1033,300,000340,000,0001394/12/05
69959تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1205,416,000650,000,0001394/12/05
69960تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394/12/05
69961تهرانستارخانآپارتمانفروش1133,097,000350,000,0001394/12/05
69962تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش25512,000,0001394/12/05
69963تهراندولتویلافروش1051,450,000,0001394/12/05
69964تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش39238,265,0001394/12/05
69966تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1144,210,000480,000,0001394/12/05
69967تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1364,850,000659,000,0001394/12/05
69968تهراناقدسیهآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394/12/05
69969تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1197,500,000892,500,0001394/12/05
69970تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/12/05
69971تهرانجردنآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001394/12/05
69972تهرانجهان کودکآپارتمانفروش1328,500,0001,122,000,0001394/12/05
69973تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001394/12/05
69974تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11523,000,0002,645,000,0001394/12/05
69788تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش1114,300,000477,300,0001394/12/04
69789تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001394/12/04
69790تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394/12/04
69791تهرانمدنی شمالیآپارتمانفروش1002,300,000230,000,0001394/12/04
69792تهراننارمکآپارتمانفروش703,900,000273,000,0001394/12/04
69793تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394/12/04
69794تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش1024,000,000408,000,0001394/12/04
69795تهرانگرگانمستغلاتفروش94320,000,0001394/12/04
69796تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش783,300,000257,400,0001394/12/04
69797تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1054,200,000441,000,0001394/12/04
69798تهرانتهرانپارس - زهدیآپارتمانفروش972,700,000261,900,0001394/12/04
69799تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394/12/04
Page top