جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,332 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70379تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14810,500,0001,554,000,0001394/12/10
70381تهرانزمزم شرقیمستغلاتفروش2009,000,0001,800,000,0001394/12/10
70160تهرانمسعودیهزمینفروش1322,700,000350,000,0001394/12/09
70162تهرانبیگلوتجاریفروش16421,000,0003,444,000,0001394/12/09
70163تهراندارآبادآپارتمانفروش965,800,000556,800,0001394/12/09
70164تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1704,000,000680,000,0001394/12/09
70165تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش145کارشناسیکارشناسی1394/12/09
70166تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001394/12/09
70167تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1545,300,000816,200,0001394/12/09
70168تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394/12/09
70169تهراناقدسیهآپارتمانفروش1255,900,000737,500,0001394/12/09
70170تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/12/09
70171تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1716,000,0001,026,000,0001394/12/09
70172تهرانپونک - میرزا باباییمستغلاتفروش1208,500,0001394/12/09
70173تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1476,120,000900,000,0001394/12/09
70174تهرانپونکآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001394/12/09
70175تهرانستارخانمستغلاتفروش1003,000,000780,000,0001394/12/09
70176تهرانستارخانآپارتمانفروش1804,000,000720,000,0001394/12/09
70177تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش2,31025,000,0001394/12/09
70178تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2409,000,0002,160,000,0001394/12/09
70179تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001394/12/09
70180تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001394/12/09
70181تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1055,500,000495,000,0001394/12/09
70182تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش943,800,000357,200,0001394/12/09
70183تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش1016,435,000650,000,0001394/12/09
70184تهراندارآبادآپارتمانفروش676,150,000412,050,0001394/12/09
70185تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش875کارشناسیکارشناسی1394/12/09
70186تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1325,151,000680,000,0001394/12/09
70187تهراناقدسیهآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394/12/09
70188تهرانامیرآباد شمالیمستغلاتفروش10010,000,0001394/12/09
Page top