جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,332 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70384تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1085,555,000600,000,0001394/12/11
70385تهرانانقلابآپارتمانفروش982,755,000270,000,0001394/12/11
70386تهرانپیج شمیرانآپارتمانفروش852,588,000220,000,0001394/12/11
70387تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش906,300,000567,000,0001394/12/11
70388تهرانپونک - میرزا باباییمستغلاتفروش1208,500,0001394/12/11
70389تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/12/11
70390تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001394/12/11
70391تهرانستارخانمستغلاتفروش1578,500,0001,334,500,0001394/12/11
70392تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1025,200,000530,400,0001394/12/11
70393تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394/12/11
70394تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001394/12/11
70395تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1024,800,000489,600,0001394/12/11
70396تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394/12/11
70397تهرانمیدان توحیدمستغلاتفروش160کارشناسیکارشناسی1394/12/11
70398تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001394/12/11
70399تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش110350,000,0001394/12/11
70400تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/12/11
70401تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش775,455,000420,000,0001394/12/11
70402تهرانانقلابکلنگیفروش50011,000,0002,200,000,0001394/12/11
70403تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394/12/11
70404تهرانپونک - سردارآپارتمانفروش985,200,000509,600,0001394/12/11
70405تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش623,870,000240,000,0001394/12/11
70406تهرانستارخانآپارتمانفروش1054,100,000430,500,0001394/12/11
70407تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24015,000,0003,600,000,0001394/12/11
70408تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1456,896,0001,000,000,0001394/12/11
70409تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394/12/11
70410تهرانجردنمستغلاتفروش6511,000,0001394/12/11
70411تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394/12/11
70412تهرانستارخانآپارتمانفروش894,900,000436,100,0001394/12/11
70413تهراندولتآپارتمانفروش1238,000,000984,000,0001394/12/11
Page top