جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,096 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69936تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001394/12/05
69937تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1394/12/05
69938تهرانبلوار فردوس شرقمستغلاتفروش1,5007,000,0001394/12/05
69939تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394/12/05
69940تهرانرامین شمالیآپارتمانفروش1485,745,000850,000,0001394/12/05
69941تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394/12/05
69942تهرانبنی هاشمکلنگیفروش1085,737,0001,400,000,0001394/12/05
69943تهرانبنی هاشم جنوبیآپارتمانفروش1074,700,000502,900,0001394/12/05
69944تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001394/12/05
69945تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش13012,100,0001,573,000,0001394/12/05
69946تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش828,536,000700,000,0001394/12/05
69947تهرانزنجان شمالیمستغلاتفروش17012,000,0001394/12/05
69948تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش945,100,000479,400,0001394/12/05
69949تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش30014,000,0001394/12/05
69950تهرانمنطریه جنوبیآپارتمانفروش1408,800,0001,232,000,0001394/12/05
69951تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1696,200,0001,047,800,0001394/12/05
69952تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1335,800,000771,400,0001394/12/05
69953تهراندارآبادمستغلاتفروش777,800,0001394/12/05
69954تهرانجردن مستغلاتفروش17025,000,0001394/12/05
69955تهرانتهرانپارس آپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394/12/05
69956تهرانتهرانپارسکلنگیفروش4359,500,0001394/12/05
69957تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش934,600,000427,800,0001394/12/05
69958تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1033,300,000340,000,0001394/12/05
69959تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1205,416,000650,000,0001394/12/05
69960تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394/12/05
69961تهرانستارخانآپارتمانفروش1133,097,000350,000,0001394/12/05
69962تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش25512,000,0001394/12/05
69963تهراندولتویلافروش1051,450,000,0001394/12/05
69964تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش39238,265,0001394/12/05
69966تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1144,210,000480,000,0001394/12/05
Page top