جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,902 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71212تهرانطرشتکلنگیفروش836,000,000498,000,0001394/12/24
71213تهرانصادقیهآپارتمانمعاوضه1004,200,000420,000,0001394/12/24
71217تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001394/12/24
71218تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001394/12/24
71219تهرانشهر زیباآپارتمانفروش15245,000,000684,000,0001394/12/24
71221تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/12/24
71222تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/12/24
71223تهرانشهرک غرباداریفروش14442,000,0001394/12/24
71224تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش828,100,000664,200,0001394/12/24
71225تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14710,800,0001,587,600,0001394/12/24
71226تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,200,000972,000,0001394/12/24
71227تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1326,060,000800,000,0001394/12/24
71092تهرانشهر زیباآپارتمانفروش604,300,000258,000,0001394/12/23
71139تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش90620,000558,000,0001394/12/22
71114تهرانبلوار تعاونآپارتمانپیش فروش1073,400,000363,800,0001394/12/22
71113تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش824,390,000360,000,0001394/12/22
71112تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1275,512,000700,000,0001394/12/22
71111تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1115,500,000610,500,0001394/12/22
71110تهرانبلوار کشاورزاداریفروش1036,000,000618,000,0001394/12/22
71108تهرانبنی هاشمکلنگیفروش60011,000,0006,600,000,0001394/12/22
71109تهرانپل رومیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394/12/22
71107تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/12/22
71106تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394/12/22
71105تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش1135,700,000644,100,0001394/12/22
71125تهراندروس - وارسته آپارتمانفروش14511,500,0001,667,500,0001394/12/22
71124تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1004,900,000490,000,0001394/12/22
71123تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش864,600,000412,800,0001394/12/22
71122تهرانآجودانيه آپارتمانفروش18110,000,0001,810,000,0001394/12/22
71121تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش1246,200,000768,800,0001394/12/22
71120تهراناراجآپارتمانفروش1335,050,000670,000,0001394/12/22
Page top