جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,346 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72365تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001395/01/25
72366تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1429,500,0001,349,000,0001395/01/25
72367تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش27010,000,0002,700,000,0001395/01/25
72368تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش838,800,000730,400,0001395/01/25
72369تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001395/01/25
72427تهرانبلوار بیژنمغازهفروش5625,000,0001,400,000,0001395/01/25
72171تهرانمرزدارانآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395/01/24
72172تهرانمرزدارانآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1395/01/24
72173تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش704,000,000280,000,0001395/01/24
72174تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش613,800,000231,800,0001395/01/24
72175تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش645,300,000339,200,0001395/01/24
72176تهرانکردستانآپارتمانفروش2387,000,0001,666,000,0001395/01/24
72177تهرانباغ فیض آپارتمانفروش755,500,000412,500,0001395/01/24
72178تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001395/01/24
72179تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395/01/24
72180تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش2255,500,000962,500,0001395/01/24
72181تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1124,555,000510,000,0001395/01/24
72182تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001395/01/24
72183تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش687,000,000476,000,0001395/01/24
72184تهرانفاطمی اداریفروش1004,300,000430,000,0001395/01/24
72185تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش635,555,000350,000,0001395/01/24
72186تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1145,260,000600,000,0001395/01/24
72187تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1054,700,000493,000,0001395/01/24
72188تهراناستاد حسن بنا آپارتمانفروش724,700,000338,000,0001395/01/24
72189تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001395/01/24
72190تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001395/01/24
72191تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001395/01/24
72192تهرانمرزدارانآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001395/01/24
72193تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش60کارشناسیکارشناسی1395/01/24
72194تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش825,000,000410,000,0001395/01/24
Page top