جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,993 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72033تهراندارآبادآپارتمانفروش706,500,000455,000,0001395/01/23
72034تهرانشهر آراکلنگیفروش16012,000,0001,920,000,0001395/01/23
72036تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001395/01/23
72037تهرانشهر آراآپارتمانفروش1356,200,0001395/01/23
72038تهرانشهید کردآپارتمانفروش1415,800,000817,000,0001395/01/23
72039تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395/01/23
72040تهرانشمس آبادکلنگیفروش18812,000,0001395/01/23
72041تهرانجردنآپارتمانفروش10310,500,0001,081,500,0001395/01/23
72042تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش903,780,000340,000,0001395/01/23
72043تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1157,200,000828,000,0001395/01/23
72044تهرانسهروردي شمالیآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001395/01/23
72045تهرانشمس آبادآپارتمانفروش614,800,000292,800,0001395/01/23
72046تهراندروسآپارتمانفروش1518,610,0001,300,000,0001395/01/23
72047تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش7511,500,000862,500,0001395/01/23
72050تهرانباغ شاطرکلنگیفروش12510,000,0001,250,000,0001395/01/23
72051تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش18014,000,0001395/01/23
72054تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش52014,000,0001395/01/23
72055تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1808,700,0001,566,000,0001395/01/23
72058تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش47014,000,0001395/01/23
72060تهرانشمس آبادکلنگیفروش3009,500,0001395/01/23
72063تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش16812,500,0002,100,000,0001395/01/23
72067تهرانجردنکلنگیفروش76820,000,0009,700,000,0001395/01/23
72070تهرانزعفرانیه کلنگیفروش10015,000,0001,500,000,0001395/01/23
72079تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش835,200,000431,600,0001395/01/23
72080تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11010,500,0001395/01/23
72082تهرانشهرک غربمستغلاتفروش39018,000,0004,374,000,0001395/01/23
72083تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001395/01/23
72085تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1518,000,0001,208,000,0001395/01/23
72088تهرانشهرک غربآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001395/01/23
72089تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001395/01/23
Page top