جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,320 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69221تهرانجمارانآپارتمانفروش10710,500,0001,123,500,0001395/02/16
71381تهرانامامزاده قاسمآپارتمانفروش566,500,000364,000,0001395/02/16
73024تهرانولنجکآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001395/02/16
74471تهرانوحیدیه - زرکشآپارتمانفروش502,900,000145,000,0001395/02/16
74472تهرانخواجه نصیرآپارتمانفروش1404,700,000658,000,0001395/02/16
74473تهرانشمیران نوآپارتمانفروش702,600,000182,000,0001395/02/16
74419تهراناراجآپارتمانفروش926,000,000645,000,0001395/02/15
74420تهرانقجاوند شرقیآپارتمانفروش622,500,000155,000,0001395/02/15
74237تهرانشهر آرا - کوکبآپارتمانفروش1355,700,000769,500,0001395/02/14
74238تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1023,677,000375,000,0001395/02/14
74239تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1234,200,000516,600,0001395/02/14
74240تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش874,340,000385,000,0001395/02/14
74241تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش944,700,000441,800,0001395/02/14
74242تهراندبستانآپارتمانپیش فروش1246,000,000744,000,0001395/02/14
74243تهراندبستانکلنگیفروش5805,377,0001,000,000,0001395/02/14
74244تهرانسهروردی جنوبیمستغلاتفروش9006,900,0006,210,000,0001395/02/14
74245تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001395/02/14
74246تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1268,000,0001,008,000,0001395/02/14
74247تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/02/14
74248تهرانصادقیهمغازهفروش3640,000,0001,440,000,0001395/02/14
74249تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش1724,000,000688,000,0001395/02/14
74250تهرانشمس آبادآپارتمانفروش854,700,000399,500,0001395/02/14
74251تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001395/02/14
74252تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش4222,620,000950,000,0001395/02/14
74253تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1525,500,000836,000,0001395/02/14
74254تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش765,300,000402,800,0001395/02/14
74255تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001395/02/14
74256تهراندبستانآپارتمانفروش585,200,000301,600,0001395/02/14
74257تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001395/02/14
74258تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1238,200,000959,400,0001395/02/14
Page top