جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 30,463 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78347تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش975,700,000552,900,0001395/04/21
78346تهرانظفرآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001395/04/21
78345تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001395/04/21
78344تهرانطرشتآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001395/04/21
78343تهرانصادقیهآپارتمانفروش1434,000,000572,000,0001395/04/21
78342تهرانسازمان آبمستغلاتفروش1055,800,0001395/04/21
78341تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1249,000,0001,116,000,0001395/04/21
78340تهرانشهرک غربمستغلاتفروش73515,000,0001395/04/21
78339تهراندبستانآپارتمانفروش853,295,000280,000,0001395/04/21
78338تهراندبستانآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/04/21
78337تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001395/04/21
78336تهرانمینی سیتی آپارتمانفروش1064,900,000519,400,0001395/04/21
78335تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001395/04/21
78288تهرانسپهسالارمغازهرهن 560,000,0001395/04/20
78176تهرانکارون آپارتمانفروش602,550,000153,000,0001395/04/20
78228تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1339,000,0001,197,000,0001395/04/20
78225تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1356,700,000904,500,0001395/04/20
78223تهراندیباجیآپارتمانفروش2409,500,0002,280,000,0001395/04/20
78222تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1268,500,0001,071,000,0001395/04/20
78221تهراندولتآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001395/04/20
78220تهراندروسآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001395/04/20
78219تهراناقدسیهآپارتمانفروش11011,000,000660,000,0001395/04/20
78218تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1486,800,0001,006,400,0001395/04/20
78217تهرانتجریشآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001395/04/20
78216تهرانازگلآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395/04/20
78215تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2885,000,0001,000,000,0001395/04/20
78214تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش2,0305,500,000,0001395/04/20
78213تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001395/04/20
78212تهرانستارخانکلنگیفروش1267,500,000945,000,0001395/04/20
78211تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1005,650,000536,750,0001395/04/20
Page top