جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,524 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87150تهرانشهید بهشتیآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00040,000,0001395/07/18
87146تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره136,000,000105,000,0001395/07/18
87145تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1465,500,00050,000,0001395/07/18
87144تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره803,700,00030,000,0001395/07/18
87143تهرانپاسداران شمالیاداریرهن125350,000,0001395/07/18
87147تهرانبلوار اندرزگواداریرهن و اجاره704,500,00025,000,0001395/07/18
87148تهرانفیطریهآپارتمانرهن و اجاره601,000,00040,000,0001395/07/18
87142تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1705,500,000300,000,0001395/07/18
87139تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1703,500,00090,000,0001395/07/18
87138تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره712,000,00050,000,0001395/07/18
87137تهرانشهرک حکیمیهآپارتمانرهن125125,000,0001395/07/18
87136تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00020,000,0001395/07/18
87135تهراناندیشه سومآپارتمانرهن86130,000,0001395/07/18
87134تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن130280,000,0001395/07/18
87133تهرانشهید عراقیمغازهرهن و اجاره25050,000,000600,000,0001395/07/18
87132تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000350,000,0001395/07/18
87131تهرانبر ملاصدرااداریرهن و اجاره755,000,000150,000,0001395/07/18
87130تهرانگوی آبادیآپارتمانرهن و اجاره1484,000,00070,000,0001395/07/18
87129تهرانسعادت آبادمغازهرهن34700,000,0001395/07/18
87128تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره4010,000,00025,000,0001395/07/18
87126تهرانمیدان کتابآپارتمانرهن و اجاره1424,000,00050,000,0001395/07/18
87125تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره6316,500,00015,000,0001395/07/18
87124تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره1101,200,00040,000,0001395/07/18
87123تهرانحبیب اللهیمستغلاترهن120600,000,0001395/07/18
87122تهرانبلوار 24 متریآپارتمانرهن و اجاره150کارشناسیکارشناسی1395/07/18
87121تهرانبلوار کوهستانآپارتمانرهن85170,000,0001395/07/18
87120تهرانبلوار پیامآپارتمانرهن و اجاره751,000,00030,000,0001395/07/18
87119تهرانسعاد آبادآپارتمانرهن و اجاره1704,500,000200,000,0001395/07/18
87118تهرانسعادت آباد آپارتمانرهن و اجاره713,000,00020,000,0001395/07/18
87117تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره922,700,00020,000,0001395/07/18
Page top