جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

تهرانarrowتهران : 29,682 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75233تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13017,000,0002,210,000,0001395/03/10
75234تهرانتهرانپارسکلنگیفروش6006,800,0001395/03/10
75235تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1259,200,0001,150,000,0001395/03/10
75236تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001395/03/10
75237تهراندروسآپارتمانفروش19812,500,0002,475,000,0001395/03/10
75238تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001395/03/10
75239تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1588,900,0001395/03/10
75240تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1326,000,000792,000,0001395/03/10
75241تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001395/03/10
74554تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش815,200,000423,000,0001395/03/10
75092تهرانجشنوارهکلنگیفروش60010,000,00012,000,000,0001395/03/09
75051تهران ولیعصر - مولویآپارتمانمعاوضه913,000,000270,000,0001395/03/09
75053تهرانخلیج فارس (شماره ۲)آپارتمانفروش531,850,00099,000,0001395/03/09
75158تهرانورد آوردآپارتمانفروش66178,000,0001395/03/09
75050تهرانشاهرضاییآپارتمانفروش1755,600,000980,000,0001395/03/08
75031تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش905,225,000470,000,0001395/03/08
75032تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20013,000,0001395/03/08
75033تهرانازگلآپارتمانفروش10610,000,0001,060,000,0001395/03/08
75034تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1688,500,0001,428,000,0001395/03/08
75035تهرانالهیهآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001395/03/08
75036تهراناقدسیهآپارتمانفروش18513,000,0002,405,000,0001395/03/08
75037تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,655,000520,000,0001395/03/08
75038تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001395/03/08
75039تهرانجردنکلنگیفروش1,00018,000,0001395/03/08
75040تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32014,000,0004,480,000,0001395/03/08
75041تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001395/03/08
75042تهراناقدسیهآپارتمانفروش12813,500,0001,728,000,0001395/03/08
75043تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش15510,500,0001395/03/08
75044تهرانازگلآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001395/03/08
75045تهراناقدسیهآپارتمانفروش2038,000,0001,624,000,0001395/03/08
Page top